Privacyverklaring

Dit document bevat de privacyverklaring van GroningenWerktSlim. Hierin wordt omschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld via de website en de app.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot deze gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal soms (onaangekondigd) wijzigen, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door GroningenWerktSlim verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens, neem dan gerust contact op!

Doel gegevens

Er wordt een aantal persoonsgegevens verzameld door GroningenWerktSlim. Deze worden hieronder toegelicht. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of (sub)opdrachtnemers.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met GroningenWerktSlim via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u van een antwoord te kunnen voorzien, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of opmerking. Op het moment dat u contact opneemt met GroningenWerktSLim via e- mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers.

Analytics

De website van GroningenWerktSlim verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegeven zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u regelmatig bezoekt. Op het moment dat u contact opneemt met GroningenWerktSlim via e-mail, dan worden die gegevens die u meestuurt zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailservers. Die e- mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url van de website in de browser.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij GroningenWerktSlim vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door GroningenWerktSlim.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij GroningenWerktSlim vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij GroningenWerktSlim opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient GroningenWerktSlim al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Het is mogelijk dat hier kosten voor in rekening voor worden gebracht.

Recht op indienden van een klacht

U heeft het recht om een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat GroningenWerktSlim niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat GroningenWerktSlim uw gegevens gebruikt? Dan heeft u recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij niet langer in staat zijn om u van dienst te zijn.

Plichten

Verwerken van gegevens

GroningenWerktSlim verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van GroningenWerktSlim via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van diensten of producten.

Behouden van gegevens

Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om e-mail te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GroningenWerktSlim de betreffende dienst niet aanbieden.

Delen van gegevens

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met GroningenWerktSlim met anderen dan de hierboven partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd.

Recht tot openbaren

GroningenWerktSlim behoudt zicht het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GroningenWerktSlim dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om rechten, eigendom of veiligheid van GroningenWerktSlim te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw privacy zoveel mogelijk te respecteren.